การจัดทีม

#การจัดทีม ถือเป็นหัวใจสำคัญของเกม อันจะนำไปสู่ชัยชนะ ซึ่งผู้เลนจะต้องคำนึงถึง #สกิลตัวละคร และ #คอมโบของคู่ตัวละคร แต่ละตัว ที่สามารถใช้ได้ในแต่ละสถานการณ์ด้วย

1. #ข้อมูลตัวละคร : หน้าต่างแสดงรายละเอียดของตัวละครในแต่ละตัว โดยจะมีค่าต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้

** A.ข้อมูล **

 • A1. LV. : ระดับเลเวลของตัวละครนั้นๆ
 • A2. โจมตี : พลังโจมตีที่สร้างความเสียหายให้แก่ศัตรู ของตัวละครนั้นๆ
 • A3. ป้องกัน : พลังป้องกันการโจมตีแบบปกติจากศัตรู ของตัวละครนั้นๆ
 • A4. เลือด : (หรือค่า HP) เป็นค่าพลังชีวิตของตัวละครนั้นๆ
 • A5. กันเวทย์ : พลังป้องกันการโจมตีด้วยเวทมนตร์จากศัตรู ของตัวละครนั้นๆ** วาสนา ** : รายชื่อท่าคอมโบของตัวละครนั้นๆ2. #ช่องสวมอุปกรณ์ : ช่องสวมใส่อุปกรณ์ทั้ง 4 ตำแหน่ง โดยแบ่งออกเป็นตามแต่ละตำแหน่งดังนี้

 • 2.1. ช่องสวม ‘อาวุธ’ : สำหรับเพิ่ม ‘พลังโจมตี’ ของตัวละคร
 • 2.2. ช่องสวม ‘เข็มขัด’ : สำหรับเพิ่ม ‘เลือด’ ของตัวละคร
 • 2.3. ช่องสวม ‘หมวก’ : สำหรับเพิ่มค่า ‘กันเวทย์’ ของตัวละคร
 • 2.4. ช่องสวม ‘ชุดเกราะ’ : สำหรับเพิ่ม ‘พลังป้องกัน’ ของตัวละคร
3. #ช่องสวมสมบัติ : เป็นอีก 2 ช่องที่ช่วยเสริมความแกร่งให้กับตัวละคร โดย ‘สมบัติ’ โดยจะมีด้วยกัน 2 ช่องได้แก่
 • 3.1. ช่อง ‘สมบัติด้านซ้าย’ : สำหรับใส่สมบัติประเภท ‘คัมภีร์’ ที่เพิ่ม ‘พลังโจมตี’ ให้ตัวละคร
 • 3.2. ช่อง ‘สมบัติด้านขวา’ : สำหรับใส่สมบัติประเภท ‘ตราประทับ’ ที่เพิ่ม ‘เลือด’ ให้ตัวละคร** ‘สมบัติ’ สามารถหาได้จากการล่าชิ้นส่วนสมบัติในโหมด ‘ออกทัพ > ล่าสมบัติ (เปิดฟังก์ชั่นเมื่อมีเลเวล 15)


4. #ช่องขุนพล : ผู้เล่นสามารถนำขุนพลไปออกรบได้ทั้งสิ้น 6 ตัว โดยมีลำดับการเปิดช่องใส่ขุนพลต่างๆ ดังนี้
 • 4.1. ตำแหน่งขุนพลที่ 1 : เปิดตอนเลเวล 1 (ช่องนี้สงวนไว้สำหรับขุนพลหลัก ตอนเริ่มสร้างตัวเท่านั้น)  
 • 4.2. ตำแหน่งขุนพลที่ 2 : เปิดตอนเลเวล 2
 • 4.3. ตำแหน่งขุนพลที่ 3 : เปิดตอนเลเวล 3
 • 4.4. ตำแหน่งขุนพลที่ 4 : เปิดตอนเลเวล 9
 • 4.5. ตำแหน่งขุนพลที่ 5 : เปิดตอนเลเวล 16
 • 4.6. ตำแหน่งขุนพลที่ 6 : เปิดตอนเลเวล 26** #ทัพหนุน : เป็นการใช้ ‘วาสนา’ (คอมโบ) ของขุนพลอื่นที่เหลือ มาเสริมกับ ‘วาสนา’ (คอมโบ) ของขุนพลที่ออกรบในตำแหน่งที่ 2-6 โดยทัพหนุนแต่ละตำแหน่งจะเปิดใช้งานได้ตามเลเวลดังนี้
 • 1. ตำแหน่งทัพหนุนที่ 1 : เปิดใช้งานเมื่อเลเวล 30
 • 2. ตำแหน่งทัพหนุนที่ 2 : เปิดใช้งานเมื่อเลเวล 35
 • 3. ตำแหน่งทัพหนุนที่ 3 : เปิดใช้งานเมื่อเลเวล 40
 • 4. ตำแหน่งทัพหนุนที่ 4 : เปิดใช้งานเมื่อเลเวล 45
 • 5. ตำแหน่งทัพหนุนที่ 5 : เปิดใช้งานเมื่อเลเวล 50
 • 6. ตำแหน่งทัพหนุนที่ 6 : เปิดใช้งานเมื่อเลเวล 55
* ผู้เล่นสามารถตรวจสอบผล ‘วาสนา’ (คอมโบ) ได้จากเมนู ‘ผลวาสนา’ ทางด้านล่าง


5. #จัดทีม : ผู้เล่นสามารถจัดตำแหน่ง หรือโยกย้ายขุนพลได้จากเมนูนี้


6. #เพิ่มพลัง (เพิ่มระดับ) : เป็นเมนูสำหรับการตรวจสอบสถานะการอัพเกรดของอุปกรณ์ การหลอมอุปกรณ์ และการเพิ่มระดับของสมบัติของแต่ละขุนพล โดยมีรายละเอียดดังนี้6.1. เมนู ‘เพิ่มระดับอุปกรณ์’ : เป็นการแสดงสถานะของ การอัพเกรดอุปกรณ์ ทั้ง 4 ชนิด (อาวุธ, หมวก, เกราะ, เข็มขัด) โดยเมื่ออุปกรณ์ทั้ง 4 ชนิดมีการอัพเกรดครบทุกๆ 10 ระดับ จะเท่ากับความคืบหน้า 1 เลเวล แล้วก็จะเพิ่มสเตตัสให้ขุนพลนั้นๆ ขึ้นอีก โดยมีระดับของเลเวลการอัพเกรดดังนี้


6.2. เมนู ‘หลอมอุปกรณ์’ : เป็นการแสดงสถานะของ การหลอมอุปกรณ์ ทั้ง 4 ชนิด (อาวุธ, หมวก, เกราะ, เข็มขัด) โดยเมื่ออุปกรณ์ทั้ง 4 ชนิดมีการหลอมครบทุกๆ 2 ระดับ จะเท่ากับความคืบหน้า 1 เลเวล แล้วก็จะเพิ่มความสามารถให้ขุนพลนั้นๆ ขึ้นอีก โดยมีระดับของเลเวลการหลอมดังนี้


6.3. เมนู ‘เพิ่มระดับสมบัติ’ : เป็นการแสดงสถานะของ การเพิ่มระดับสมบัติ ทั้ง 2 ชนิด [สมบัติโจมตี (ซ้าย) และสมบัติป้องกัน (ขวา)] โดยเมื่อสมบัติทั้ง 2 ชนิดมีการเพิ่มระดับครบทุกๆ 5 ระดับ จะเท่ากับความคืบหน้า 1 เลเวล แล้วก็จะเพิ่มความสามารถให้ขุนพลนั้นๆ ขึ้นอีก โดยมีระดับของเลเวลการอัพเกรดดังนี้6.4. เมนู ‘หลอมสมบัติ’ : เป็นการแสดงสถานะของ การหลอมสมบัติ ทั้ง 2 ชนิด [สมบัติโจมตี (ซ้าย) และสมบัติป้องกัน (ขวา)] โดยเมื่อสมบัติทั้ง 2 ชนิดมีการหลอมครบทุกๆ 1 ระดับ จะเท่ากับความคืบหน้า 1 เลเวล แล้วก็จะเพิ่มความสามารถให้ขุนพลนั้นๆ ขึ้นอีก โดยมีระดับของเลเวลการหลอมดังนี้
7. #แฟชั่น : เป็นชุดแฟชั่นที่มีไว้สวมใส่เฉพาะกับตัวละครหลักเท่านั้น โดยการสวมใส่ชุดแฟชั่นก็เพื่อเปลี่ยนสกิลของตัวละคร และแน่นอนชุดแฟชั่นที่ต่างกัน สกิลก็ต่างกันด้วย** ชุดแฟชั่นสามารถหาซื้อได้จาก ‘ร้านค้ากองทัพ’ ซึ่งหมายถึงผู้เล่นจะต้องเข้าร่วม ‘กองทัพ’ หรือกิลด์แล้วนั่นเอง **